Projects

Poster_Qormi

Another musical integration project with a traditional local Band. Malta Tama Tnabar Association is in collaboration with Banda San Bastian Qormi to integrate Maltese local traditional instruments with Malta Tama Tnabar traditional instruments. The project does not only represent an instrumental integration but also a form of non-formal education among children to enhance their communicational skills demonstrating that through collaboration, communication and creativity everything is possible.  

Proġett ieħor ta ’integrazzjoni mużikali ma Banda lokali 
tradizzjonali. L'Assoċjazzjoni Malta Tama Tnabar 
f'kollaborazzjoni ma 'Banda San Bastian Qormi qeda 
tintegra l-istrumenti tradizzjonali tal Banda 
ma' l-istrumenti tradizzjonali ta 'Malta Tama Tnabar. 
Il-proġett mhux biss jirrappreżenta integrazzjoni 
muzikali iżda wkoll forma ta 'edukazzjoni mhux 
formali biex fost it-tfal itejjeb il-ħiliet ta 
komunikazzjoni bejniethom u li permezz 
tal-kollaborazzjoni,komunikazzjoni 
u l-kreattività kollox nuru li kollox 
huwa possibbli.

Day 1 - L-ewwel ġurnata